Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Είστε εδώ:
/
Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δεσμεύεται ως προς την παροχή ενός υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και ως προς την προστασία της ζωής και της καλής υγείας των εργαζομένων, των προμηθευτών, των υπεργολάβων και όλων των επισκεπτών της στις εγκαταστάσεις της.

Στο πλαίσιο αυτό η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το  Διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 και έχει καταγράψει και εφαρμόζει τις κατάλληλες τεκμηριωμένες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας για τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις της.

Η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» αναγνωρίζει, επίσης, ότι η εξάλειψη ατυχημάτων και περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών, ιδιαίτερα στις παραγωγικές της μονάδες, προάγει τη διαρκή, βιώσιμη, παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Η Πολιτική της «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία εστιάζει στις ακόλουθες αρχές:

 • Πλήρης συμμόρφωση με όλες τις συναφείς και ισχύουσες ελληνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές, κανονιστικές, συμβατικές και λοιπές απαιτήσεις, καθώς και με τα πρότυπα, τις οδηγίες και τις βέλτιστες πρακτικές.
 • Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία των εργαζομένων και των τρίτων μερών της.
 • Δημιουργία, συντήρηση και παρακολούθηση ενός ασφαλούς, άνετου εργασιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 • Λεπτομερής και τακτικά επικαιροποιημένη αξιολόγηση των κινδύνων, προκειμένου να εντοπιστεί και να εξαλειφθεί  ή να ελαχιστοποιηθεί αποτελεσματικά κάθε κίνδυνος και ενδεχόμενου κινδύνου που αφορά το εργασιακό περιβάλλον.
 • Πρόληψη των συμβάντων που αφορούν την εργασία, των τραυματισμών ή των ατυχημάτων και της κακής υγείας.
 • Συμμετοχή και ανάμειξη του προσωπικού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Συνεχής και εντατική επιμόρφωση του προσωπικού και των τρίτων μερών σχετικά με τα θέματα της Υγείας της Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Μηδενική ανοχή στην αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.
 • Συνεχής μέτρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων της στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία, με βάση τους κατάλληλους δείκτες και στόχους.
 • Συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για τη βελτίωση των επιδόσεών του.

Η στρατηγική της Εταιρείας για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης τραυματισμών ή κακής υγείας από την εργασία βασίζεται στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την άμεση εξάλειψη των δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων, οποτεδήποτε αυτές ενδέχεται να προκύψουν και την προληπτική και περιοδική αξιολόγηση των κινδύνων.

Η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δεσμεύεται ως προς:

 • Την κοινοποίηση της παρούσας πολιτικής στους εργαζομένους, τους υπεργολάβους της και τα συναφή τρίτα μέρη που εργάζονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος για την ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.
 • Την συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
 • Την παροχή τακτικής και κατάλληλης επιμόρφωσης στο προσωπικό της.
 • Την πλήρη εφαρμογή όλων των διαδικασιών και των οδηγιών εργασίας που απαρτίζουν το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Την αντιμετώπιση περιστατικών Βίας και Παρενόχλησης χώρο εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4808/2021.
 • Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής και της συναφούς τεκμηρίωσης, ώστε να παραμένουν έγκυρες και κατάλληλες, αναφορικά με τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της εταιρείας και πλήρως εναρμονισμένες με την τρέχουσα νομοθεσία.

 

Για εμάς

Η εταρεία Θωμάς Πανάγος & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και σχεδίασης stand εδώ και 45 χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επικοινωνία

Copyright 2010 – 2022 © All rights Reserved.
You cannot copy content of this page

We use cookies to offer you the best online experience. By agreeing to accept the use of cookies in accordance with the cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy settings

Όταν επισκέπτεστε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookies εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες