Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Είστε εδώ:
/
Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ

«ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» αναγνωρίζοντας την επίπτωση των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον επιζητεί την βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, καθώς και την ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων.

Η συμβολή της εταιρείας μας στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια μας για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία μας. Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης των λοιπών ενδιαφερομένων μερών και της  κοινωνίας.

Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού δεσμευόμαστε για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, ακολουθώντας τις αρχές και τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015 που αφορούν τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αποτροπή της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αφορά την παραγωγή, διάθεση και εμπορία συρματοπλαστικών και άλλων μεταλλικών κατασκευών.

Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα επιτυγχάνεται μέσω της επανεξέτασης και της αναθεώρησης τόσο αυτού, όσο και των τιθέμενων στόχων διαχείρισης.

Όλο το προσωπικό της «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και καθώς και τις αναθεωρήσεις τους, που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως γενικοί στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος της «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» καθορίζονται οι ακόλουθοι:

  • Η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
  • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης.
  • Η διαρκής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των λειτουργιών μας.
  • Την δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών.

Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου, παρακολούθησης και μέτρησης όλων των διεργασιών που υπάγονται στις τεχνικές εργασίες της «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» καθώς και με τον ορισμό συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων διαχείρισης. Στα πλαίσια εφαρμογής της περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής η Εταιρεία υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κοινοποιεί κατάλληλα τεκμηριωμένες πληροφορίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Για εμάς

Η εταρεία Θωμάς Πανάγος & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και σχεδίασης stand εδώ και 45 χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επικοινωνία

Copyright 2010 – 2022 © All rights Reserved.
You cannot copy content of this page

We use cookies to offer you the best online experience. By agreeing to accept the use of cookies in accordance with the cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy settings

Όταν επισκέπτεστε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookies εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες